Keurmerk Haarlem

KeurmerkThumbnailCoffeeshop Keurmerk Haarlem

Sinds 2015 zijn alle 16 coffeeshops in Haarlem voorzien van het keurmerk. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit keurmerk is de gezamenlijke verantwoordelijkheid om een goede voorziening te bieden aan cannabisconsumenten. Daarnaast speelt veiligheid en openbare orde minstens zo’n belangrijke rol. Het keurmerk is in samenwerking met de gemeente Haarlem ontwikkeld door Stichting Drugsbeleid, Team Haarlemse Coffeeshopondernemers, Stichting Mediwiet, GGD Kennemerland, het CCV en de stichting We Smoke.  De zelfde partijen zijn voor het keurmerk in Haarlem samengevat in een toetsing- en keuringscommissie.

Zowel de gemeente Haarlem als deze commissie hebben er bewust voor gekozen om het gehele traject in een vaste NEN-norm te gieten. Het Nederlands Normering Instituut heeft er voor gezorgd dat het model vastgelegd is in een vastomlijnd draaiboek. Om beoogde resultaten te behalen is het voor gemeenten en coffeeshops van belang dat het model Haarlem op lokaal niveau volgens dit NEN document wordt ingevoerd. Uiteraard is hier de nodige ruimte voor het lokale maatwerk.

Als ontwikkelaar en onderdeel van de toetsing- en keuringscommissie van het keurmerk is We Smoke actief om gemeenten en coffeeshops te begeleiden bij het tot stand brengen van dit ‘Model Haarlem’ voor gemeentelijk coffeeshopbeleid. Meerdere coffeeshops en gemeenten hebben inmiddels te kennen gegeven dit model te willen invoeren. In samenwerking met de gemeente Haarlem zal We Smoke, als ambassadeur van dit keurmerk, waken voor een juiste introductie van het Keurmerk in andere gemeenten.

We Smoke kan actief worden ingezet in verschillende gemeenten die naar aanleiding van het VNG rapport “het failliet van het gedogen” een toekomstgericht cannabisbeleid willen ontwikkelen. We Smoke is in staat om met succes verbindingen te leggen tussen de coffeeshop en de instanties die bij het implementeren van het keurmerk betrokken zijn.

Keuring in progress

Overleg in de coffeeshop met gemeente, handhaving en de commissie

Benieuwd naar verhalen van de betrokkenen over het “Keurmerk Coffeeshops Haarlem”? Lees het NEN-artikel hier.

Neem voor meer informatie contact met ons bestuur op via het contactformulier.

 

© [2018] CannaWijzer (WeSmoke) ...voor de consument.

supported by CiT | powered by Proud Innovations

Log in with your credentials

Forgot your details?