Voorlichting

 Voorlichting

Bewustwording over cannabis bij het publiek en bij de cannabisconsument staat hoog in het vaandel van We Smoke.

Om politieke beslissingen te forceren of wetswijzigingen aan te moedigen is een breed maatschappelijk debat noodzakelijk. Cannabis is een gecompliceerd onderwerp vol met stigma’s en vooroordelen.

We Smoke hecht veel waarde aan het verschil tussen feit en fictie. Het gaat om eerlijke informatie over de uiteenlopende kenmerken van consumenten, hun beweegredenen, koopgedrag en gebruikerspatronen. Maar ook de risico’s van onverantwoord gebruik. Dit consumentencollectief organiseert digitale en fysieke enquêtes in coffeeshops of op openbare locaties.  We Smoke verzamelt deze deze informatie voor eigen dossiers of het wordt ingezet bij voorlichting of het maatschappelijk debat.

Diensten:

Getrainde ambassadeurs van We Smoke verzorgen voorlichting aan bijvoorbeeld aan ouders en verzorgers, coffeeshopmedewerkers, gemeentebesturen en onderwijsinstellingen.

In haar dagelijkse werkzaamheden geeft het bestuur van We Smoke interviews en advies af aan een uiteenlopend palet van belangstellenden.

Gemeentebesturen
Landelijke politiek
Tweede Kamerleden
Lokale politiek/raadsleden
Beleidsambtenaren
Brancheverenigingen
Coffeeshopondernemers/Starters
Juristen
Growshops
Telers
Verslavingszorg
Onderzoekbureaus
Universiteiten
Hulpverlening
Politieorganisaties
Wijkraden/Wijktafels
Maatschappelijk werk
Personeelsdiensten
Studenten
Cannabis Social Clubs
Vakopleidingen

Vraag meer informatie aan via het contactformulier.

© [2018] CannaWijzer (WeSmoke) ...voor de consument.

supported by CiT | powered by Proud Innovations

Log in with your credentials

Forgot your details?