Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Cannabis consumentencollectief We Smoke is in 2010 gestart met haar activiteiten en heeft zich in 2011 officieel ingeschreven als stichting. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die de functie onbezoldigd uitoefenen.

De voorzitter wordt door het bestuur gekozen voor een periode van 4 jaar. Na deze periode wordt er opnieuw een voorzitter verkozen voor 4 jaar. Een voorzitter kan worden herkozen doch maximaal voor 2 achtereenvolgende termijnen van 4 jaar.

Voorzitter:  D. J. Breeuwer
stempel

Vertegenwoordiging, donatiebeheer en databeheer

Stichting We Smoke heeft een eigen bestuur en heeft haar statuten gedeponeerd bij een notaris. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur van We Smoke en de daarvoor aangewezen ambassadeurs. De administratie en het donatiebeheer wordt  uitgevoerd door het secretariaat van We Smoke.

© [2018] CannaWijzer (WeSmoke) ...voor de consument.

supported by CiT | powered by Proud Innovations

Log in with your credentials

Forgot your details?